Mapa webu

Název stránkyAktualizace

INTERPI

Úvod
Propagace projektu
Cíle
Postup řešení
Výsledky
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Uplatněné výsledky
Technická dokumentace

Manuál

Úvod
Upozornění
Zásady
Struktura rozhraní
Přihlášení
Přístupové práva
Chyba při přihlašování
Vyhledávání
Zadání dotazu
Zobrazení výsledků
Výběr záznamů
Editace
Struktura stránky
Ovládací prvky
Blokování záznamu
Seznam záznamů

Znalostní model

Úvod
Autoři
Právní rámec
Znalostní model INTERPI
Návaznost na standardy
Obecné informace
Vlastnosti - obecně
Identifikátor
Třída, podtřída
Jazyk
Pravidla
Datace
Označení
Zařazení
Vztahy a události
Popis
Poznámky
Vyobrazení
Zdroj
Služební informace
Osoba/bytost
Podtřídy
Označení
Popis
Vztahy a události
Zařazení
Vyobrazení
Titul
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Rod/rodina
Podtřídy
Označení
Popis
Vztahy a události
Zařazení
Vyobrazení
Titul
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Korporace
Podtřídy
Vlastnosti
Označení
Popis
Souřadnice
Vztahy a události
Zařazení
Vyobrazení
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Geografický objekt
Označení
Popis
Souřadnice
Vztahy a události
Zařazení
Vyobrazení
Hierarchická struktura
Kódované údaje
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Událost
Označení
Popis
Vztahy a události
Zařazení
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Dílo/výtvor
Označení
Popis
Souřadnice
Vztahy a události
Zařazení
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Obecný pojem
Označení
Popis
Vztahy a události
Zařazení
Kódované údaje
Poznámka
Zdroj
Identifikátor
Jiný identifikátor
Slovník
Seznam literatury

Mapování slovníků

Úvod
Teoretická východiska
Typologie zdrojů
Číselníky
Rejstříky a hesláře
Řízené slovníky a tezaury
Klasifikační systémy
Soubory autorit
Ontologie
Reprezentace pojmů
Harmonizace nebo mapování?
Postup při harmonizaci
Metody porovnávání
Metody mapování/harmonizace
Technologické nástroje
Pozice národních autorit
Charakteristika
Podoba termínu
Význam termínů
Aplikace souboru
Role SVAT
Aplikace metod
Očekávané problémy
Postup mapování
Hodnocení
Výsledky
Doporučení pro nové termíny
Homonymie apod.
Sousloví
Etnická adjektiva
Lokální termíny
Formální aspekty
Bibliografické odkazy

Aktualizováno: