Manuál › Struktura stránky

V horní části stránky pro editaci jsou na záložkách zobrazeny všechny záznamy, které jsou aktuálně otevřeny. Na záložce se zobrazuje pouze jejich identifikační číslo. Pokud se na záložku přesunete myší, zobrazí se hint se základními informacemi o záznamu (preferované označení, stručná charakteristika).

Obr. 1: Zobrazení informace o záznamu na záložce
Zobrazení informace o záznamu na záložce

Tlačítko se symbolem křížku na záložce slouží k zavření záznamu. Záznam je možné zavřít pouze tehdy, pokud jsou v něm uloženy změny. Jinak se zobrazí dialogové okno vyžadující potvrzení akce.

Obr. 2: Potvrzení zavření neuloženého záznamu
Potvrzení zavření neuloženého záznamu

Záznamy otevřené pro editaci se zobrazují také na stránce „Seznam záznamů“.

Editační formulář

Editační formulář umožňuje změnit nebo vytvořit obsah záznamu a obsahuje tyto části:

  • hlavička – zobrazuje stručnou informaci o záznamu: preferované označení a stručnou charakteristiku,
  • menu – tlačítka pro uložení, zrušení záznamu apod. (tlačítka jsou dostupná podle toho, zda je přihlášen zpracovatel nebo supervizor); menu také obsahuje odkaz na stránku s metodikou (vpravo),
  • submenu – výběr části formuláře pro zápis jednotlivých dat,
  • panel se vstupními poli – hlavní část formuláře – umožňuje zapsat vlastnosti entity, v závislosti na tom, která část formuláře je vybrána.

Obr. 3: Editační formulář
Editační formulář

Obsah editačního formuláře je vázán na obsah Metodiky tvorby znalostního modelu. Pokyny pro způsob zápisu jednotlivých vlastností entity naleznete v Metodice.

Aktualizováno: