Manuál › Seznam záznamů

Stránka „Seznam záznamů“ obsahuje přehled záznamů otevřených pro editaci. Záznamy je možné pomocí zaškrtávacího políčka na začátku každého řádku vybrat a hromadně zavřít.

Obr. 1: Výběr záznamů v seznamu
Výběr záznamů v seznamu

Hromadné zavření záznamu je potřebné potvrdit v dialogovém okně.

Obr. 2: Potvrzení hromadného zavření vybraných záznamů
Potvrzení hromadného zavření vybraných záznamů

Vybraný záznam je možno také otevřít v editačním formuláři – funkce je stejná jako při výběru záznamů pomocí záložek na stránce Editace.

Výhodou stránky „Seznam záznamů“ je, že pro editované záznamy se zobrazují jejich preferované formy jména a stručná charakteristika. Tabulka tak může být přehlednější, zvolíme-li přepínání mezi záznamy pomocí záložek na stránce Editace.

Aktualizováno: