Manuál › Ovládací prvky

Opakování vlastnosti

Pro vlastnosti, které je možné zapsat ve více opakováních, jsou k dispozici tlačítka „+“ a „-“ pro přidání, nebo odebrání konkrétní vlastnosti.

Obr. 1: Přidání/zrušení opakování vlastnosti
Přidání/zrušení opakování vlastnosti

Výběr z číselníku

Některé vlastnosti se vyplňují na základě výběru hodnoty z číselníku – pro tento účel slouží pole s nabídkou. Obsah číselníků je vytvořen na základě Metodiky a je možno jej změnit nastavením rozhraní .

Obr. 2: Výběr z číselníku
Výběr z číselníku

Vytvoření odkazu na jinou entitu, otevření pomocného formuláře

Pokud se vlastnost udává odkazem na jinou entitu, nebo zadáním více údajů, zobrazí se v poli vlastnosti symbol lupy. Kliknutím na takové pole se otevře vyhledávací okno nebo pomocný formulář.

Vložení odkazu na entitu

Ve vyhledávacím okně je možno vyhledat a vybrat entitu, na kterou chceme vlastností odkázat (více viz).

V poli s odkazem na jinou entitu se zobrazí její preferovaná forma označení a v poli není možné zobrazený text změnit.

Obr. 3: Vlastnost s odkazem na jinou entitu
Vlastnost s odkazem na jinou entitu

Pomocný formulář

Pokud je potřebné o vztahu, nebo události zadat více informací, otevře se jako další vrstva rozhraní pomocný formulář. Pomocný formulář obsahuje prvky podle složitosti informací, které je potřeba zpracovat. Některé prvky mohou být zobrazeny ve zkrácené podobě, v tom případě se celý obsah prvku otevře po kliknutí na ikonu se šipkou.

Obr. 4: Příklad pomocného formuláře
Příklad pomocného formuláře

Needitovatelné pole

Některé vlastnosti entity jsou ve formulářích předdefinovány a není je možno změnit. V takovém případě se pole zobrazuje ve světle šedé barvě.

Obr. 5: Příklad needitovaného pole
Příklad needitovaného pole

Aktualizováno: