Manuál › Zadání dotazu

Pro vyhledávání je nutné zvolit správné vyhledávácí kritérium1. Vyhledávácí kritéria lze kombinovat – pro přidání dalšího kritéria klikněte na ikonu „+“. Do nového řádku zadejte další kritérium a vyberte příslušný operátor (AND nebo OR). Je možné použit maximálně kombinaci tří kritérií. Řádky pro další kritéria zrušíte kliknutím na ikonu „-“, řádek s dalším vyhledávacím kritériem se bude nebude brát v potaz, pokud není vyplněn vyhledávaný termín.

Obr. 1: Okno pro vyhledávání - kombinace vyhledávácích kritérií
Okno pro vyhledávání - kombinace vyhledávácích kritérií

Obr. 2: Okno pro vyhledávání - prázdné vyhledávací kritérium
Okno pro vyhledávání - prázdné vyhledávací kritérium

Vyhledávaný termín zadávejte s diakritikou. Můžete zadat také víceslovný termín – výsledkem budou záznamy, které obsahují současně všechny zadané termíny.

Pro vyhledávaný termín můžete zvolit následující možnosti:

  • rozšíření – použije se pravostranné rozšíření každého ze zadaných termínů,
  • fráze – v případě víceslovných termínů se vyhledají pouze záznamy, které obsahují zadané termíny uvedené těsně za sebou a v určeném pořadí.

Možnosti rozšíření a fráze je možné použit současně.

Limity

Limity slouží k upřesnění vyhledávaní pomocí výběru z nabídky možných hodnot. Panel s limitami je přístupný ve vyhledávácím okně v pravé části. Přednastavené je, že panel se zobrazuje jako skrytý. Nabídka limit se odkryje kliknutím na ikonu dvojité levé šípky.

Obr. 3: Odkrytí nabídky limit
Odkrytí nabídky limit

V současnosti jsou v nabídce limit definována dvě kritéria: třídy entit a stav záznamu. Je možné označit více hodnot z nabídky hodnot jedné limity – v tom případě se vyhledají záznamy obsahující jakoukoli z vybraných hodnot (hodnoty jsou spojené logickým operátorem OR).

V případě výběru hodnot z nabídky obou kritérií (limit) se vyhledají záznamy, které obsahují některou z vybraných hodnot první limity a současně některou z vybraných hodnot druhé limity (limity se navzájem spojují logickým operátorem AND).

Obr. 4: Výběr limit pro vyhledávání
Výběr limit pro vyhledávání

Vyhledání s vybranými hodnotami limit se provede po kliknutí na tlačítko „Vyhledat“.

Vyhledávat pomocí limit lze i bez zadání jiného vyhledávácího kritéria a vyhledávacího termínu. Takto lze například vyhledat všechny záznamy jedné třídy, nebo všechny rozpracované záznamy.

Funkce listování

Ve vyhledávacím okně je k dispozici funkce listování – tj. prohlížení záznamů podle hodnot v rejstříku. Funkce listování se zapíná pomocí zaškrtávacího políčka při tabulce s výsledky vyhledávání.

Obr. 5: Vyhledávání – zapnutí funkce listování
Vyhledávání – zapnutí funkce listování

Jde o speciální funkci, kdy výsledkem vyhledávání není konkrétní záznam, který vyhovuje zadanému dotazu. S využitím funkce listování se zobrazí prvních 150 záznamů, s hodnotou v příslušném rejstříku (podle vyhledávacího kritéria) následující za hodnotou zadanou jako vyhledávaný termín.

Obr. 6: Příklad zobrazení záznamů pomocí funkce listování
Příklad zobrazení záznamů pomocí funkce listování

Při funkci listování se ignoruje výběr dalších vyhledávacích kritérií, výběr limit i nastavení vyhledávaní (rozšíření, fráze).

1 seznam vyhledávacích kritérií je vytvořen podle potřeb zpracovatelů, pokud máte návrh na zapojení jiného vyhledávácího kritéria – kontaktujte koordinátora projektu

Aktualizováno: