Manuál › Výběr záznamů pro editaci

Záznamy pro editaci je možno vybrat v okně vyhledávání následujícími způsoby:

  • můžeme vybrat některé z vyhledaných záznamů – na vybraný záznam poklepeme myší v tabulce výsledků vyhledávaní, nebo pokud je záznam v tabulce vybraný (tj. zobrazují se jeho podrobné informace), vybereme jej pro editací kliknutím na tlačítko „Vybrat“,
  • pokud chceme vytvořit kopii existujícího záznamu (např. pokud vytváříme druhou část nějakého celku), po kliknutí na záznam v tabulce výsledků vyhledávání a zobrazení jeho podrobných informací, klikneme na tlačítko „Vytvořit kopii“,

    Obr. 1: Tlačítka pro výběr záznamu pro editaci, nebo vytvoření kopie
    Tlačítka pro výběr záznamu pro editaci, nebo vytvoření kopie

  • můžeme vytvořit i nový záznam – pro tento účel slouží nabídka v pravém horním rohu okna vyhledávání – vybereme si z nabídky tříd záznamů (každá třída má svůj formulář) a klikneme na tlačítko „Nový“.

Nový záznam (prázdný i kopie existujícího záznamu) se neukládá do databáze automaticky, protože ještě nemá přiděleno identifikační číslo (místo něho se zobrazuje text „new“). Nový záznam je pouze připraven pro úpravu, dokud ho neuložíme na stránce pro Editaci.

Záznamy, které jsme vybrali pro editaci, jsou zobrazené ve spodní části okna vyhledávaní v přehledné tabulce. Záznamy, které jsou v tabulce označeny (zaškrtávacím políčkem na začátku řádku), se otevřou do stránky „Editace“ po kliknutí na tlačítko „OK“. V tabulce se záznamy vybranými pro editaci si tak můžeme dodatečně záznamy odznačit, pokud si jejich editaci rozmyslíme.

Obr. 2: Výběr záznamů pro editaci
Výběr záznamů pro editaci

Z praktických důvodů (viz zásada 4) nedoporučujeme otevírat pro editaci velké množství záznamů. Další záznamy je možné vyhledat a pro editaci otevřít kdykoliv v průběhu práce s rozhraním.

Aktualizováno: