Manuál › Zásady práce s webovým rozhraním

Pro práci s webovým rozhraním platí několik obecných zásad:

  1. načtením nové verze stránky – tzv. refresh (pomocí tlačítka prohlížeče, nebo funkční klávesou F5, případně CTRL+F5) se z rozhraní ztratí všechny dočasné data – tj. otevřené záznam, rozpracované a neuložené záznamy apod. – doporučujeme záznamy ukládat v průběhu zpracování;
  2. pro stránku platí tzv. sezení – tj. maximální doba, po kterou se považuje uživatel za přihlášeného i v případě nečinnosti, po skončení platnosti sezení je nutné stránku znovu načíst a přihlásit se – všechna neuložená data se ztratí – navzdory tomu, že doba sezení je relativně dlouhá doporučujeme taktéž záznamy ukládat v průběhu zpracování;
  3. webové rozhraní vyžaduje pro svoji správnou funkčnost stabilní připojení k internetu – v některých případech delších odezev, nebo krátkodobých výpadků je možné funkci rozhraní obnovit bez ztráty dat. Pokud s webovým rozhraním plánujete delší dobu nepracovat (např. více jak 15 minut), doporučujeme uložit zpracovávány záznamy, protože v průběhu doby, kdy s webovým rozhraním nepracujete, může dojít k nepředvídatelnému výpadku internetového spojení a aplikaci bude nutné znovu načíst, přičemž se ztratí neuložená data;
  4. v rozhraní můžete mít otevřených více záznamů pro editaci, doručujeme však množství otevřených záznamů volit obezřetně, aby nedošlo k omylu a vložení dat do nesprávného záznamu. Do záznamů, které má pro editaci otevřeny jeden uživatel, nesmí zasahovat uživatel jiný. Proto doporučujeme záznamy, jejichž úprava je již dokončena uložit a zavřít; práce s rozhraním tak bude přehlednější a komfortnější;
  5. odkazy na manuál a metodiku, které se nacházejí ve webovém rozhraní, se otevírají do nového panelu prohlížeče – pro návrat do rozhraní doporučujeme přejít na otevřený panel s rozhraním (aplikací), nebo panel s manuálem resp. metodikou zavřít – při zavírání panelů s metodikou resp. manuálem buďte obezřetní, abyste společně s nimi nezavřeli i aplikaci;
  6. odkaz na aplikaci, který se nachází na webové stránce www.interpi.cz otevírá aplikaci v novém panelu prohlížeče – pokud již máte aplikaci otevřenou v jiném okně, nebo panelu prohlížeče, výsledkem bude aplikace otevřená dvakrát – toto nezpůsobí technické problémy, může však vést k zmatení zpracovatele, pokud bude mít různé záznamy otevřené ve více instancích rozhraní. Doporučujeme proto pracovat pouze s jednou instancí rozhraní;
  7. při ukončení práce s rozhraním se odhlaste – při zavření aplikace bez odhlášení, je ještě po nějakou dobu možný návrat do aplikace bez přihlášení – toto může být potenciálně nebezpeční kvůli přístupu neautorizovaných osob do rozhraní.

Aktualizováno: