Manuál › Upozornění

Rozhraní pro zpracování základní skupiny entit je vytvořeno jako webová aplikace a je určeno zpracovatelům, kteří spolupracují (případně) budou spolupracovat na vytváření znalostního modelu kulturního dědictví paměťových institucí.

Pro práci s webovým rozhraním pro zpracování základní skupiny entit je nutné respektovat, že:

  • přístup k aplikaci je přes zabezpečený protokol HTTPS, tedy přenášena data jsou šifrována pomocí SSL (platnost certifikátu zabezpečuje řešitelská organizace),
  • do aplikace se přistupuje na základě uživatelského jména a hesla, které je vázáno na konkrétní osobu.

Uživatel, kterému bylo přidělené uživatelské jméno, je obeznámen s používáním rozhraní a také s Metodikou tvorby znalostního modelu.

Rozhraní pro zpracování základní skupiny entit je vázáno na obsah Metodiky tvorby znalostního modelu a v případě změn v této Metodice bude aktualizováno i rozhraní.

Do spuštění poloprovozu, který je výsledkem projektu INTERPI v roce 2015, jsou všechna data zpracovaná v rozhraní považována za testovací: není tudíž zaručena jejich správnost vzhledem k dalšímu potenciálnímu vývoji Metodiky a ani jejich uchování.

Aktualizováno: