INTERPI › Výsledky

Předpokládaným výsledkem bude funkční poloprovoz celé infrastruktury a základ znalostního modelu naplněný daty a ověření vzájemné spolupráce všech typů paměťových institucí v této oblasti. Cílem je, aby poloprovoz řešil všechny aspekty kooperace a zabezpečil kontinuitu v budování znalostního modelu kulturního dědictví. Tento znalostní model bude následně využíván při zpracování a zpřístupnění objektů kulturního dědictví ve všech typech paměťových institucí, bude využit pro strojové odhalování skrytých znalostí a bude do značné míry schopen automatizovat zpracování kulturních objektů, ať už primárně digitálních či digitalizovaných. V paměťových institucích tak budou vznikat data pro sémantický web.

Financování projektu

www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF11P01OVV023

Závěrečné hodnocení projektu

Výňatek z protokolu ze závěrečného hodnocení projektu (PDF, 0.40MB)

Aktualizováno: