INTERPI › Technická dokumentace

Technická dokumentace

Koncept technologického řešení je popsán jako tzv. poloprovoz (později překvalifikován na funkční vzorek) mezi výsledky projektu. Táto stránka obsahuje informace především pro kooperujúcí instituce.

Grafické znázornění technologického řešení:
Grafické znázornění technologického řešení

Obecné informace

Užitečné odkazy

Pro archivy a muzea

 • Webové služby INTERPI (PDF, 0.5MB)
  • verze od 30.03.2017
   • doplněny informace o testovacím prostředí
   • findData - podpora pro třídění a výběr počtu výsledků
 • XML schéma kompletní záznam (XSD)
  • od 06.03.2018 verze 2.4 - rozdíly oproti verzi 2.3
   • pravidlaTyp doplněna hodnota SVA (soubor věcných autorit)
  • od 15.02.2017 verze 2.3 - rozdíly oproti verzi 2.2
   • opravena nesprávna definice prvku vedlejsi_cast - maxOccurs změněn z "1" na "unbounded"
   • upraven popis typu vedlejsi_castTypA
 • XML schéma zkrácený záznam (XSD)
  • od 05.03.2018 verze 1.7 - rozdíly oproti verzi 1.6
   • opravena nesprávna definice prvku vedlejsi_cast - maxOccurs změněn z "1" na "unbounded"

Pro knihovny

Přístup přes Z39.50 server

 • server: search.interpi.cz:8888
 • zdroj: interpi_us_auth
 • formát: USMARC (MARC21)
 • vyhledávácí kritéria:
  • 2054 - preferované označení entity
  • 2055 - všechna označení entity
  • 2056 – všechna označení entity třídy osoba/bytost
  • 2057 – preferované označení entit třídy osoba/bytost
  • 2058 – všechna označení entity třídy rod/rodina
  • 2059 – preferované označení entit třídy rod/rodina
  • 2060 – všechna označení entity třídy korporace
  • 2061 – preferované označení entit třídy korporace
  • 2062 – všechna označení entity třídy událost
  • 2063 – preferované označení entit třídy událost
  • 2064 – všechna označení entity třídy geografický objekt
  • 2065 – preferované označení entit třídy geografický objekt
  • 2066 – všechna označení entity třídy dílo/výtvor
  • 2067 – preferované označení entit třídy dílo/výtvor
  • 2068 – všechna označení entity třídy obecný pojem
  • 2069 – preferované označení entit třídy obecný pojem
  • 1016 – vše
  • 12 – INTERPI identifikační číslo záznamu

Aktualizováno: