INTERPI › Postup řešení

Projekt byl zahájen analýzou mezinárodních a národních pravidel a standardů pro zpracování objektů kulturního dědictví v jednotlivých typech paměťových institucí, jako jsou pravidla AACR2, ISAD(G), ISAAR(CPF) a připravovaná RDA, CCO, entitně-relační (ERM) modely FRBR, FRAD, FRSAD, konceptuální modely FRBROO, ISO21127 – CIDOC CRM, formáty MARC, CDWA, VRA, EAD a EAC. Na základě této analýzy jsou specifikovány společné entity (třídy), které tvoří základ popisu informačních objektů, včetně jejich společných vlastností a vzájemných sémantických vztahů vyskytujících se v jsou tyto entity (třídy) rozděleny do dvou skupin, tj. základní a doplňující. Do základní skupiny jsou zařazeny entity (třídy) týkající se personálií, korporací, akcí a lokalit (geografické názvy); do doplňující skupiny se řadí entity (třídy) týkající se kombinací entit (autor/dílo), materiálních objektů, pojmů, událostí a časových okolností.

Získané poznatky se stávají předmětem expertních diskusí v rámci pracovních setkání se zástupci všech typů paměťových institucí.

Dále byl proveden průzkum a porovnání nástrojů pro budování znalostního modelu kulturního dědictví, jako je RDF, relační databázové systémy a plně objektové databáze. Zvláštní pozornost je věnována výběru vhodného řešení pro poloprovoz, neboť se musí počítat s tím, že v plném zatížení se bude pracovat s desítkami milionů sémantických vztahů mezi jednotlivými třídami, vytvářejícími výsledný znalostní model pro zpracování a zpřístupnění kulturního dědictví nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

Při realizaci poloprovozu se vychází z existujících modelů kooperativní tvorby souborů autorit a výsledků právě realizovaného projektu MZM v Brně, přičemž se hledají způsoby pro co nejefektivnější zapojení tohoto řešení i v oblasti archivů. Z tohoto důvodu se aplikace opírá o architekturu orientovanou na služby (SOA) a všechna základní funkcionalita systému je řešena prostřednictvím standardně definovaných webových služeb na základě WSDL, pomocí kterých se budou moci napojit i stávající systémy pro správu kulturního obsahu.

Etapy projektu

  • 1. etapa: -
  • 2. etapa: -
  • 3. etapa: -
  • 4. etapa: -

Aktualizováno: