Manuál › Omezení přístupových práv

Omezení přístupových práv

Omezení přístupových práv vychází z modelu kooperace a životního cyklu záznamu. S rozhraním pracují dvě skupiny uživatelů:

  • zpracovatelé – mají právo vytvořit návrh nového záznamu, nebo návrh na změnu záznamu, nemají ale právo upravovat záznamy, které jsou určeny pro revizi supervizorem; zpracovatelé můžou mít také omezená práva na základě třídy entit, nebo skupiny tříd a to v případě, že je potřebná jejich specializace na určitou problematiku,
  • supervizoři – mají definována širší přístupová práva – jejich hlavním úkolem je revidovat (kontrolovat) návrhy nových záznamů, nebo návrhy změn v záznamu, záznam můžou schválit, nebo zrušit; také supervizoři můžou mít omezené práva pro editaci pouze na určitou skupinu entit, pokud se vyžaduje jejich specializace.

Kromě uvedených omezení také platí, že uživatel nemá právo upravovat záznamy, které jsou označeny jako rozpracované jiným uživatelem.

Omezení práv platí pro úpravu/vytvoření záznamu. Vyhledávání a zobrazení záznamu, resp. použití záznamu pro vytvoření odkazu mezi záznamy není žádným způsobem omezeno.

Obr. 1: Životní cyklus záznamu
Životní cyklus záznamu

Aktualizováno: